64 sidor Mega-Byte

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:

Småtryck och särtryck insamlade av Johan Groth med ursprung i offentlig sektor.

Volym:
4
Förvar:
Nya Arkivet
Referens:
Skriften är en förkortad version av Ungdomens IT-råds slutbetänkande (SOU 1996:181). Denna finns i Mattias Hanssons överlämnade boksamling.
Titel:
64 sidor Mega-Byte
Tid:
1997
Författare:
Utgivare:
Ungdomens IT-råd
Taggad: