2 st kassetter med inspelade föredrag från konferensen ”Edventure’s High-Tech Forum” hållen i Lisabon den 27-29 oktober 1996.

Proveniens:

Marta Sandén är journalist, kommunikatör, företagare. Hon har arbetat i flera länder med media och kommunikation och i olika roller som reporter, redaktör, informationschef och marknadsförare, och är en flitig föreläsare och debattör. Sandén var också nyckelfiguren i uppstartandet av SeniorNet.
Under 1990-talet var hon en framstående pionjär inom IT-journalistiken och var redaktör för tidningarna Decisions, Distans och BrainHeart Magazine.

Sedan början av 1990-talet har hon arbetat för Europeiska kommissionen och Europaparlamentet som expert, projektutvärderare, paneldeltagare och moderator i IT frågor.
Hon är sedan 2014 även generalsekreterare för Svenska Europarörelsen.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:

Marta Sandéns Arkiv består företrädesvis av material kopplat till de tidningar vilka hon startat: BrainHeart Magazine, Decisions, och Distans. Här förekommer inbundna årgångar såväl som lösnummer. Även begränsat material kopplat föreningsliv hon engagerats i såsom SeniorNet förekommer i arkivets första volym.

Tidsspann: 1993-2003
Omfång: 3, varav två inbundna tidningar

Serie:

Seriens andra och tredje volym utgörs av inbundna tidningsårgångar.

Volym:
1
Förvar:
2C
Titel:
2 st kassetter med inspelade föredrag från konferensen ”Edventure’s High-Tech Forum” hållen i Lisabon den 27-29 oktober 1996.
Kommentar:
Innehåller inspelade föredrag. Kassetterna är numererade IV och VII
Tid:
1996