Internetmuseums digitala katalog

Välkommen till Internetmuseums arkiv! Här kan du söka i våra samlingar.

Internetmuseum jobbar för att säkerställa att det i framtiden finns tillförlitligt material från tiden då internet kom till Sverige och samhället digitaliserades. Det här arkivet är en del av detta. Vi tar emot både handlingar, föremål och böcker för att så mycket som möjligt som berör svensk internethistoria ska finnas samlat på en plats. Syftet med arkivet är att det ska finnas tillgängligt för forskare, journalister och andra intresserade som vill studera digitaliseringen av Sverige. Ambitionen är att på sikt växa till att en av Sveriges centrala uppsamlingsplatser för, och tillgängliggörande av, internetrelaterat tryck och arkivmaterial. Internetmuseum drivs av Internetstiftelsen i Sverige, IIS, och det fysiska arkivet finns i  organisationens lokaler i Stockholm.

Katalogen uppdateras löpande med att nytt material ordnas förtecknas; katalogen omfattar vanligtvis därför inte allt i Internetmuseums förvar/ägo.

Material

För tillfället har Internetmuseums arkiv/bibliotek en bred förvärvsprofil: här existerar material med innehåll av teknisk, men också politisk karaktär berörande internet och informationsteknologiska frågor. Vidare finns också material som uppfångar den kulturella och ekonomiska dimensionen kring internet och dess utveckling, såsom IT-bubblans materiella kultur, webbdesign, IT-journalistik med mera. I huvudsak rör det sig om arkiv överlämnade av privatpersoner. Det betyder att många av samlingarna har en mycket personlig karaktär och speglar särskilda erfarenheter och upplevelser av den internethistoriska utvecklingen. Vissa delar av samlingarna är därför inte alltid direkt relaterade till internetteknologins utveckling och historia, men har valts att sparas av respekt för samlingens integritet och den helhetsbild som de i sitt sammanhang bidrar till att måla upp.

Har du något du vill donera till Internetmuseums arkiv, är du intresserad av att ta del av material du hittat i katalogen, eller om har du frågor är du välkommen att kontakta:

Elisabeth Nilsson, ansvarig för Internetmuseum: elisabeth.nilsson@iis.se

John Frölander, arkivarie: john.frolander@iis.se

Till katalogen